Referencje

Rodzaje inwestycji i urządzeń wykonanych przez firmę Eurotherm:
 • Kotłownie dużej mocy do 10 MW
 • Instalacje pomp ciepła 6 do 54 kW
 • Instalacje solarne
 • Instalacje klimatyzacji i wody lodowej
 • Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Systemy rekuperacji i wentylacji mieszkań
 • Systemy uzdatniania wody
 • Kompletne instalacje sanitarne

Miejsca wykonywania inwestycji:
 • Szkoły, Ośrodki Kultury
 • Wspólnoty Mieszkaniowe i instytucje użyteczności publicznej
 • Duże zakłady oraz małe firmy produkcyjno-usługowe
 • Domy mieszkalne
 • Jednostki wojskowe
 • Banki

Stała obsługa serwisowa kotłowni i instalacji:
 • Szkoły, Ośrodki Kultury
 • Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej
 • Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Instytucje użyteczności publicznej, urzędy, banki itp.
 • Zakłady pracy, firmy
 • Odbiorcy indywidualni