IMPRESSUM

Nazwa firmy: EUROTHERM Technika Grzewcza

Adres: ul. Działowa 9, 88-100 Inowrocław

Telefon: 0523551400

Fax: 0523561302

E-mail: biuro2@eurotherm-niewiadomski.pl

Zarząd: Maria Niewiadomska, Janusz Niewiadomski

Branża: Ciepłownictwo, Klimatyzacja i Wentylacja

Numer Identyfikacji Podatkowej VAT: 665-001-21-00

Odpowiedzialny pod względem merytorycznym: Janusz Niewiadomski

Wskazówka dotycząca odpowiedzialności:
Mimo starannej kontroli merytorycznej nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Za treść stron z linkami odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Serdecznie witamy!

Cieszymy się, że nasze strony internetowe są odwiedzane i dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i naszymi stronami internetowymi. Ważna dla nas jest ochrona Państwa sfery prywatnej przy użytkowaniu naszych stron internetowych. Dlatego proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

Anonimowe gromadzenie danych

Zasadniczo można odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. Uzyskujemy więdzę jedynie o danym providerze usług internetowych, stronie internetowej, z której można nas odwiedzić, oraz stronach internetowych, które będą u nas odwiedzane. Informacje te gromadzone są do celów statystycznych. Pozostajecie Państwo tutaj anonimowi jako jedyny użytkownik.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą gromadzone tylko wtedy, gdy przekażą nam je Państwo sami w celu na przykład realizacji umowy, ankiety lub przy rejestracji usług indywidualnych. W ramach usług indywidualnych będziemy przetwarzać Państwa dane rejestracyjne w celach reklamowych i badania rynku oraz w celu zgodnego z oczekiwaniami świadczenia usług elektronicznych jedynie pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody.

Użytkowanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone przez nas dzięki stronom internetowym użytkowane będą bez Państwa zgody jedynie do realizacji umowy i opracowywania Państwa ankiety. Ponadto dane te mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych i badań rynku oraz zgodnego z oczekiwaniami tworzenia usług elektronicznych, jeśli wcześniej wyrażona została w tym celu zgoda. Wykorzystywanie Państwa danych w reklamie skierowanej osobiście do Państwa następuje także tylko w przypadku Państwa zgody. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych przez naszą firmę.

Zewnętrzne linki

W celu udostępnienia dodatkowych informacji, zamieszczamy na naszych stronach linki odnoszące się do opinii osób trzecich. Jeśli nie jest to oczywiste, informujemy, że mamy do czynienia z zewnętrznym linkiem. Nie mamy żadnego wpływu na treść i formę tych stron. Gwarancje niniejszych oświadczeń o ochronie danych w związku z tym oczywiście nie znajdują w tej sytuacji zastosowania.

Dodatkowe informacje i kontakty

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych, prosimy o bezpośredni kontakt. Adres kontaktowy znajdą Państwo na górze na tej stronie. Tam można otrzymać informację, które Państwa dane są u nas zachowane. Ponadto mogą Państwo wysłać e-mailem lub listem do nas informacje, życzenia usunięcia i korekty do Państwa danych wyjaśniając w miarę możliwości ich przyczynę . Nasz kompletny adres znajdą Państwo także na górze, na tej stronie.